Ulvenhart omarmt het Sorghumproject

Ook Ulvenhart wil zijn bijdrage leveren in de zoektocht naar een duurzaam bestaan voor boeren en burgers. Ulvenhart omarmt het Sorghumproject, een gewas met glutenvrij graan (voor glutenvrij brood, glutenvrij bier) en geschikte biomassa (de stengels) voor verwerking tot plaatmateriaal bestemd voor de bouw.

Een andere manier van denken voor de boer die i.p.v. te telen voor de koeien ook kan telen voor de bouw. Verder is het Sorghumgewas uitermate geschikt voor het “reinigen” van de bodem, behoeft het geen kunstmest en groeit het ook op droge grond aangezien het gewas wel 2 meter diep wortelt. Een mooi nieuw verdienmodel voor de boer! Een mooie nieuwe kans voor de bouw! En een mooi materiaal voor de burger om het tochtige huis mee te isoleren! Win Win Win!!!