Nederland staat voor een aantal urgente en complexe opgaven. Klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid en woningbouw zullen de komende decennia onze aandacht opeisen en het landschap veranderen. Het wordt dan ook een uitdaging om de ruimtelijke kwaliteit te bewaren en het mooie van Nederland te behouden voor de generaties na ons.

De Nationale Omgevingsvisie (de NOVI) biedt niet alleen de handvatten voor deze opgave, maar ook het perspectief om ze aan te pakken. Daarbij spelen onder meer het herstel van ons landschap, het vergroten van onze biodiversiteit en het bieden van een breed en duurzaam perspectief voor de landbouw een belangrijke rol.

In project Ulvenhart worden de ambities van de Nationale Omgevingsvisie integraal toegepast. Omdat de bodemkwaliteit de laatste jaren sterk achteruit is gegaan, zijn we hier gestart met regeneratief bodembeheer met direct zaai van het graangewas sorghum (dus zonder grondbewerking vooraf). Zo willen we bodem en ecosysteem herstellen. Een gezonde bodem vormt immers de basis voor al het leven: voor gezonde producten, gezondere bedrijven, gezondere mensen en uiteindelijk een gezondere wereld.

Landgoed Ulvenhart zal de eindproducten zoals sorghum glutenvrij brood, sorghum bier en uiteindelijk ook duurzaam servies gemaakt van sorghum-bio-plasticgranulaat gaan gebruiken. Het belangrijkste eindproduct is biobased materiaal voor de bouw.

Doelen van het project:
Bewijzen van het positieve effect van deze aanpak op de bodem
Ontwikkeling van een bedrijfssysteem rondom regeneratieve landbouw
Onderzoeken toepasbaarheid sorghum binnen diverse markten
Kennisuitwisseling binnen de landbouwpraktijk – aanzet tot coalitie
Ontwikkeling van precisie bodem-volgsysteem voor optimale ecologische en economische perceelopbrengst

Opbrengsten
Gezondere bodem
Voordeliger en gezonder veevoeder
Gezonder vee – gelijke melkopbrengst met minder kosten
Grondstof voor brood en bier
Biobased (plaat)materiaal voor de bouw
Bioplastics

Voordelen
Grondeigenaar: meerwaarde van grond, betere inzicht in grondwaarden
Boer: hogere opbrengst, hogere waarde, gezonder vee, lagere kosten
Bouwer: duurzaam bouwmateriaal van eigen bodem
Overheden: voldoen aan doelstellingen nationale omgevingsvisie, gezondere leefomgeving

Sorgum project
Sorgum bier

Bodem-Boer-Bouw-Sorghum

In partnerschap met:

logo_landgoed_ulvenhart
europa-logo
Logo Provincie Noord-Brabant
Farm Balance LOGO
Kairos logo
Logo-Kennes
Kwekerij Sluis logo
logo-vaa
Seedscope logo