Europa staat voor een groot aantal opgaven in de fysieke leefomgeving: herstel van het landschap, vergroten van de biodiversiteit, het bieden van een breed duurzaam perspectief voor de landbouw, het in gang zetten van de energietransitie en het betekenisvol verbinden van de klimaatmaatregelingen met woningbouwopgave en duurzame verstedelijking.

De Provincie Noord-Brabant heeft deze opgaven lokaal vertaald en werkt, samen met partners, bedrijven en inwoners, aan haar ambities, die zijn verwoord in de programma’s

Stikstof en Wonen. Met haar deelname aan project Ulvenhart verbindt het provinciebestuur het vraagstuk van verduurzaming van de bouw aan de transitie van de landbouw in de provincie Noord-Brabant.

Verduurzaming van de bouwsector is urgent omdat de huidige grondstofvraag het aanbod dreigt te overvragen. Er is behoefte aan nieuwe, circulaire en herwinbare grondstoffen. De agrarische sector kán en wíl deze grondstoffen graag leveren tegen een rendabele kostprijs, niet in de laatste plaats omdat de agrarische sector meer en meer in de problemen komt door het produceren van grondstoffen voor de voedselindustrie die gedomineerd wordt door een op de laagste prijs georiënteerde wereldmarkt.

Door een andere, meer regeneratief georiënteerde bedrijfsvoering op te pakken met een percentage aan multipurpose gewassen (voedsel en andere toepassingen) is de boer(in) in staat een deel van de oogst hoogwaardig te vermarkten. Het is daarvoor wel noodzakelijk dat productieproces en gehele keten naadloos op elkaar aansluiten, waarbij de winst voor de deelnemers in de keten door lokale verwerking en toepassing het hoogst zal zijn. De transitie in de bouw en de landbouw kunnen zo helpen een deel van de doelstellingen van de grote opgaven in de fysieke leefomgeving op te lossen.

– Sorghum levert biobased (plaat)materiaal op voor de bouw;

-Sorghum voldoet daarmee aan de behoefte aan duurzaam bouwmateriaal van eigen bodem;

-“biobased” zegt iets over de oorsprong van het materiaal, dat uit de natuur komt. Het zijn grondstoffen die op korte termijn weer terug kunnen groeien;

-Door een systemische ketenaanpak te ontwikkelen, kunnen de gevonden oplossingen voor de ene specifieke opgave ook een meerwaarde voor de andere opgaven hebben, zonder daarbij in kracht en waarde in te binden.

Sorgum project
Sorgum bier

Bodem-Boer-Bouw-Sorghum

In partnerschap met:

logo_landgoed_ulvenhart
europa-logo
Logo Provincie Noord-Brabant
Farm Balance LOGO
Kairos logo
Logo-Kennes
Kwekerij Sluis logo
logo-vaa
Seedscope logo