Maarten Zweers

Inspirare voordrachten: Maarten Zweers (geannuleerd)

Vanwege geringe belangstelling zijn wij helaas genoodzaakt de lezing van Maarten Zweers te annuleren

 

‘Het krachtenspel achter de culturele bewegingen in onze mondiale wereld’

We leven in een wereld waarin veel culturen in beweging zijn, al dan niet heftig met elkaar in wisselwerking staan, ten onder gaan of juist opkomen.
Verbijsterende idiotie en verbluffende technische en wetenschappelijke ontwikkelingen vinden tegelijkertijd plaats.
Wat is de ordenende ‘formule’, het ‘mechanisme’ achter deze uiterlijke chaos?
In deze voordracht zal Maarten Zweers ingaan op enkele van die ‘formules’, die tezamen het gecompliceerde krachtenspel vormen dat zich momenteel in onze wereld voltrekt.
Diverse muzikale fragmenten uit opera’s van o.a. Puccini, Verdi en Wagner,
waarin op symbolische wijze van dit soort maatschappelijke mechanismen sprake is, zullen de thematiek extra tot leven brengen.

Over Maarten Zweers

Het werk van Maarten Zweers is moeilijk met een enkel woord te omschrijven. Zijn gedachtegoed is universeel en betreft in feite alle aspecten van ons menselijke bestaan.

De exact denkende ingenieur is overal merkbaar. Helder en volstrekt logisch legt hij verbanden tussen levensthema’s waarvan wij doorgaans denken dat ze onverenigbaar zijn. Psychologische, maatschappelijke, wetenschappelijke, religieuze en artistieke thema’s benadert hij vanuit hun essentie, waardoor onvermoede verbanden zichtbaar worden. Maarten Zweers is een begenadigd spreker en verteller. Zijn voordrachten zijn een belevenis voor hoofd èn hart
en een unieke combinatie van rationaliteit, bevlogenheid en emotionele verdieping, mede door de prachtige muzikale fragmenten waarmee hij zijn betoog onderbouwt. Maarten Zweers (1948, Delfts ingenieur, zanger, 10 jaar theaterdirecteur, theaterbelichter, muziekdramaturg) heeft een internationale ervaring van meer dan 30 jaar met het geven van voordrachten over levensbeschouwelijke thema’s en symbolische theaterwerken.

U kunt reserveren door telefonisch contact op te nemen via 076 – 561 60 89 of door te mailen naar reserveringen@ulvenhart.nl.
Entree: €12,50 per persoon.

Urenschema

Dag 1

Inloop - 19.00
Aanvang - 19.30

Datum

07 nov 2019
Verlopen!

Tijd

19:00