Landgoed Ulvenhart
Terug naar actueel programma

Inspirare Lezing: Jaap van der Wal 'Het Embryo In Ons'

Spirituele aspecten van ons voorgeboortelijk bestaan

Veel mensen ervaren een kloof tussen de moderne (natuur)wetenschap en spiritualiteit: de kennis die het ene gebied oplevert is vaak niet te rijmen met het inzicht of het gevoel
dat uit het andere domein stamt.
Hoe kun je bijvoorbeeld zoiets als de menselijke ziel of geest
rijmen met moderne opvattingen over het brein en DNA, als zou de mens en zijn ziel een soort product van genen en hersenen zijn?
Vele mensen hinken noodgedwongen een beetje op twee ‘benen’.
Hoe zit het in dat opzicht met ons embryonale bestaan?
Is een embryo nu echt een zielloos wezen? Zo niet: hoe is het in die fase met ‘geest en lichaam’ gesteld? Wat doen we eigenlijk als we nog embryo z
ijn?
Is er een brug te slaan tussen embryologie en spiritualiteit?   

 

 

De wetenschap houdt zich uitgebreid bezig met het menselijk embryo. Het gaat dan vooral om verklaringen in termen van genen, cellen, weefsel, groei etc. In de lezing zal een andere benadering
tot het embryo worden gevolgd. Daarin wordt het embryo niet alleen gezien als het product van biologische processen, maar ook als een tot verschijning komen van een menselijk individu, van geest. Juist in deze fase is nog iets af te lezen van de spirituele herkomst van de mens: de ‘gebarentaal’ van het embryo (groeibewegingen) is mogelijk een uitdrukking van incarnatie. Waar komen wij vandaan? Een poging om wetenschap met geloof te verbinden, kennis met wijsheid,
zonder  de ‘wetenschappelijke feiten‘ geweld  aan te doen. 

Wat dóen we eigenlijk als we embryo zijn? is een vraag die Jaap van der Wal al vele jaren bezig houdt. Menig 'weldenkend' mens is er heden ten dage van overtuigd dat menselijke geest, menselijk bewustzijn alles van doen heeft met zenuwstelsel in het algemeen en hersenen in het bijzonder.
Geen wonder dat voor veel mensen het embryonale bestaan een soort van 'half-bestaan' is,
een fase waarin de mens 'nog niet geheel' is, er 'nog niet helemaal' is. 
Het is volgens de gangbare opvatting immers niet met volwaardig menselijk functioneren te  rijmen, wanneer die mens nog niet eens de contouren van actieve hersenen vertoont.
Als zielenleven en gedrag verbonden zijn met een functionerend zenuwstelsel, hoe kan een embryo
dan ervaringen hebben of gedrag vertonen?

Al eeuwen zijn we in het voetspoor van filosofen als Descartes op zoek naar het 'waardoor' en het 'waar in het lichaam' als het gaat om ons denken, ons handelen, onze psyche.
Localiteit en causaliteit zijn Cartesiaanse begrippen bij uitstek. Maar is ‘geest’ wel localiseerbaar?
Of is dat iets wat gebeurt? Als de mens een wezen is naar geest en lichaam, dan is embryonaal Zijn evengoed de manifestatie van geestelijk Zijn. In de embryonale bestaanswijze drukt de méns zich uit,
is het geestelijke het primaat en het lichamelijke secundair; als men het in dualistische zin uitdrukt en nog over geest versus lichaam wil spreken. 

Via een fenomenologische embryologie waarvan in de lezing de contouren zullen worden aangegeven kan men net als de embryoloog Blechschmidt (1932-1990) tot de verrassende formulering komen:
‘Das Seelische übt sich voraus’. Lijfelijke functies, psychologische functies; ze zijn als vormgebaar,
als groeibeweging 'voorgeoefend'. De mens komt tót verschijning.
Om te verstaan wat zich daar uitdrukt (zich afdrukt), is het dus nodig groeigebaar en Gestalt 
als (menselijk) gedrag serieus te nemen en te beschrijven en te beschouwen als gedrag dat ons
iets kan leren over Mens Zijn.

Het embryo heeft niet een ziel, krijgt niet een ziel maar ís (menselijke) ziel.
Van een embryologie die zich met incarnatie als principe en menselijke verrichting bezig houdt,
kan men daarom inzicht verwachten op de vraag: Wat doen we als we embryo zijn?


Jaap van der Wal

Jaap (J.C.) van der Wal. Geboren 17 februari 1947. 
Heeft zich als arts (’73) gespecialiseerd in de menselijke anatomie en embryologie. En is daarna aan diverse universiteiten in Nederland werkzaam geweest als anatoom-embryoloog. Hij heeft als universitair (hoofd)docent gewerkt maar ook als wetenschappelijk onderzoeker.
Promoveerde (’88) op een proefschrift over bewegingszintuigen, samenhangend met een van zijn grootste interesses en zoekvragen: Wat beweegt ons?

Tot 2012 was Jaap van der Wal werkzaam als universitair docent aan de Universiteit Maastricht
en als freelancedocent bij diverse opleidingen binnen de complementaire/alternatieve geneeskunde o.a.osteopathie, craniosacraaltherapie, yogaopleidingen, kunstzinnige therapie en zwangerschapsbegeleiding.
Wereldwijd verzorgt hij cursussen Embryo in Beweging en Het Embryo in ons.
Jaap van der Wal heeft zich wetenschappelijk verdiept in zowel de ontwikkeling van de mens als
in het menselijk bewegen. In zijn publicaties en voordrachten probeert hij een brug te slaan tussen natuurwetenschap en een spiritueel georiënteerde kijk op mens en wereld. 

Hij volgt daarbij de fenomenologische benadering van Goethe; de zogenaamde
‘Wetenschap van het Hart’. ‘Verstand krijgen van je gevoel’ is één van zijn motto’s.
www.embryo.nl


Donderdag 7 december 2017

Jaap van der Wal     Het Embryo In Ons
                Een Openbaring


Programma

Ontvangst met koffie & thee vanaf 19.00 uur
Aanvang 19.30 uur
Entree: €12,50

 

 

Reserveren

U kunt reserveren door telefonisch contact op te nemen: 076 – 561 60 89 of via onderstaand formulier.

Programma 2018

Data Programma Aanvullende informatie
29 novemberDinerConcert: Aleksandra Kaspera (cello) & Sofia Vasheruk (piano)Lees meer
02 decemberMEET IN: Movo-poëtische en muzikale ontmoetingLees meer
09 decemberUlvenhart Klassiek: Danielle Daoukayeva & Gulmira IssabekovaLees meer
27 decemberDinerConcertLees meer

Programma 2019

Data Programma Aanvullende informatie
13 januariUlvenhart KlassiekLees meer
17 januariInspirare Lezing: Gerrit Jansen { Numerologie } 'Liefdevol op uw nummer gezet'Lees meer
31 januariDinerConcertLees meer
10 februariUlvenhart KlassiekLees meer
24 februariWinterwandeling, Winterreise & Walking dinnerLees meer
28 februariDinerConcertLees meer
10 maartUlvenhart KlassiekLees meer
28 maartDinerConcertLees meer
04 aprilYfke Laanstra: Bits, Bytes en BewustzijnLees meer
14 aprilUlvenhart KlassiekLees meer
25 aprilDinerConcertLees meer
12 meiUlvenhart KlassiekLees meer
30 meiDinerConcertLees meer
09 juniFinale Ulvenhart KlassiekLees meer
27 juniDinerConcertLees meer
07 novemberInspirare Lezing: Maarten Zweers 'Het krachtenspel achter de culturele bewegingen in onze mondiale wereld'Lees meer