BODEM, BOER, BOUW & SORGHUM

Op en rondom landgoed Ulvenhart loopt het project ‘Multipurpose gewassen voor bodem, boer en bouw, integrale ketenontwikkeling met het graangewas sorghum’. Een project voor innovatief bodembeheer, mede gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.
Landgoed Ulvenhart is de locatie van de pilot en proeftuin. Seedscope biobased business development draagt zorg voor het projectmanagement.

In dit project trekken producent, verwerker, toepasser en klant samen op: pilotlocatie Landgoed Ulvenhart, sorghumspecialist Kwekerij Sluis, Provincie Noord-Brabant en grondeigenaar ASR. Zij werken nauw samen met regeneratieve landbouwspecialist Kairos, VAA datasciencespecialist voor agri&food, FarmBalance en loonbedrijf Kennes. Daarnaast zijn er contacten met vele andere partijen, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van bio plastic en de productie van biobased plaatmateriaal, en met grondeigenaren (banken), kennisinstellingen en regionale stakeholders.

Sorghum

Sorghum is een multipurpose gewas, dat niet alleen voor voedsel voor mens of melkvee zorgt, maar ook duurzaam bouwmateriaal en bodemvoeding oplevert. Door uit te gaan van een systemische keten, een ouderwets landgoedmodel, waar boeren, bouwen en wonen bij elkaar komen in een kleine cirkel, zorgen we voor een meerwaarde voor alle opgaven op het gebied van klimaat, energie, circulariteit, woningbouw en duurzame verstedelijking.
Het verbouwen van sorghum draagt bij aan de realisatie van maar liefst 5 van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Sorghum-honger
Sorghum-consumption
Sorghum-klimaat
Sorghum-land

Lees hier meer over BodemBoerBouw

Direct meer weten? Inmiddels kunnen we na 3 teelten de nodige ervaringen met u delen.
Bel of mail Martijn Stevens van Seedscope biobased business development

+31 (0)6 23821823

martijn@seedscope.nl.


Sorgum project
Sorgum bier

Bodem-Boer-Bouw-Sorghum

In partnerschap met:

logo_landgoed_ulvenhart
europa-logo
Logo Provincie Noord-Brabant
Farm Balance LOGO
Kairos logo
Logo-Kennes
Kwekerij Sluis logo
logo-vaa
Seedscope logo